У сучасних умовах суттєво збільшився спектр проблем, з якими людина зіштовхується протягом життя. Зцією метою прийнята і виконується програма соціально-медичної реабілітації інвалідів та осіб похилого віку та учасників антитерористичної операції в Радивилівському районі на 2016-2020 роки є програмою соціально-медичної підтримки інвалідів та осіб похилого віку і розробляється на 5 років. Вперше вона була прийнята на 2005-2006 роки. У подальшому були розроблені і реалізовані програми на 2007-2015 роки.

Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України „Про соціальні послуги”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про реабілітацію інвалідів в Україні”.

2. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма

Якісне надання соціально-медичних послуг інвалідам та особам похилого віку – один з пріоритетних напрямів державної політики в цілому і Радивилівському районі зокрема.

Станом на 01 листопада 2015 в районі проживає 10,4 тис. пенсіонерів, з них у сільській місцевості – 7,6 тис., 2,7 тис. інвалідів, у сільській місцевості – 1,9 тис., 63 учасників антитерористичної операції, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки.

Упродовж останніх років у районі зроблено конкретні кроки у розвитку системи соціально-медичних послуг, реалізовуються системні заходи, спрямовані на удосконалення їх надання особам з обмеженими фізичними можливостями та людям похилого віку.

Результати реалізації попередніх програм свідчать про позитивні зрушення в цьому напрямку. Створена матеріально-технічна база Радивилівського та Козинського відділень надання соціально-медичних послуг, відділення соціально-побутової адаптації територіального центру соціального обслуговування показала високу ефективність медико-реабілітаційної та соціально-психологічної адаптації згаданих категорій населення.

3. Мета Програми

Мета Програми полягає в ефективності реалізації державної політики у сфері соціального захисту інвалідів та осіб похилого віку, інших категорій населення, підвищенні якості надання соціально-медичних послуг,   створення умов для соціально-побутової адаптації згаданих категорій населення та рівних можливостей отримання соціально-медичних послуг не тільки міськими жителями, а й тими, які проживають у сільській місцевості, зміцнення матеріально-технічної бази відділень надання соціально-медичних послуг та відділення соціально-побутової адаптації територіального центру соціального обслуговування.

У ході реалізації Програми планується впроваджувати нові методи і форми надання соціально-медичних послуг та послуг соціально-побутової адаптації, об'єднати зусилля державних, господарських органів, приватних структур, громадських та політичних організацій, що мають бажання долучитися до розв'язання соціально-орієнтованих проблем пенсіонерів, людей з особливими потребами та учасників антитерористичної операції

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, терміни виконання Програми

Реалізації мети та заходів Програми сприятиме консолідація зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ району, громадських організацій, приватних підприємців тощо.

Джерела фінансування – кошти місцевого бюджету, інші джерела, не заборонені законодавством.

Термін дії Програми – 2016-2020 роки.


5. Основні напрямки та методи надання соціально-медичних послуг, заходи з виконання Програми

- Запровадження сучасних інноваційних реабілітаційних методик з відповідним навчанням медичного персоналу.

- Забезпечення потреб відділень надання соціально-медичних послуг та відділення соціально-побутової адаптації територіального центру соціального обслуговування сучасним медико-реабілітаційним обладнанням.

- Відкриття в стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового проживання територіального центру соціального обслуговування палати паліативної допомоги одиноким непрацездатним громадянам..

- Здійснення підвезення спецавтомобілем «Газель», легковим автомобілем територіального центру соціального обслуговування інвалідів та осіб похилого віку району в Радивилівське відділення надання соціально-медичних послуг територіального центру, інші лікувально-реабілітаційні заклади району та області на соціально-медичну реабілітацію.

- Вирішення проблем вищезгаданих категорій населення з питань відновлення або компенсації порушеної здатності до здійснення різних видів професійної, побутової та суспільної діяльності, самостійного вирішення питань самореалізації в побуті.

- Виявлення та надання соціально-медичних послуг, послуг соціально-побутової адаптації вдома особам похилого віку, інвалідам, які не в змозі за станом здоров'я відвідувати відділення надання соціально-медичних послуг.

- Використання наявної матеріально-технічної бази та її подальше зміцнення.

- Використання в реабілітаційному процесі методів фізіо- та фітотерапії, водолікування, лікувальних ручного та механічних масажів, лікувальної фізкультури, спелео- та сенглетно-кисневої терапії.

- Проведення культурно-оздоровчих заходів.