Районна програма «Ветеран» на 2014 – 2018 роки
 
I. Визначення проблем,  на розв’язання яких спрямована Програма
Основними завданнями Програми є посилення соціального, медичного захисту ветеранів війни, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією України та законами України, підтримка статутної діяльності ветеранських організацій району.
Станом на 01 листопада 2013 року в районі проживає 1454 ветерани війни, з них 1213 осіб мають статус учасника війни, 155 осіб є учасниками бойових дій, 86 - інвалідами війни. На 277 осіб поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Життєзабезпечення ветеранів підтримується системою пільг та компенсацій, що визначені відповідними законами. Проте, необхідно привернути увагу суспільства до проблем учасників війни, учасників бойових дій, інвалідів війни, сімей загиблих військовослужбовців та реабілітованих громадян, закріпити позитивні тенденції в ефективності реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни.
За рахунок коштів районного бюджету протягом 2010 – 2013 років забезпечено реалізацію основних положень програми «Ветеран» на 2010 – 2013 роки, зокрема, на підтримку статутної діяльності громадських організацій ветеранів у 2010 році виділено 15,5 тис.грн., у 2011 році – 12 тис.грн., у 2012 році – 30 тис.грн., у 2013 році – 25 тис.грн.
Схвалення районної програми «Ветеран» та залучення на її виконання  коштів з районного бюджету сприятиме вирішенню зазначених питань.
 
II. Мета Програми
Метою Програми є створення сприятливих соціально-економічних, медичних,   культурних,   організаційних   та   правових   умов  і   гарантій    для
реалізаціїправ ветеранів війни, забезпечення їх участі в економічній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя.
 
III. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, строк виконання Програми
Розв'язання проблеми здійснюватиметься шляхом:
організаційного та інформаційного забезпечення;
створення умов для ефективної діяльності громадських організацій ветеранів шляхом надання фінансової підтримки їх статутної діяльності;
надання фінансової підтримки установам, на обслуговуванні та лікуванні в яких перебувають ветерани війни;
сприяння підвищенню рівня життєзабезпечення ветеранів війни шляхом надання натуральної та цільової грошової допомоги;
забезпечення щорічного відзначення в районі пам’ятних подій Великої Вітчизняної війни, Дня Ветерана, війн, бойових дій на території інших держав.
Строк виконання Програми становить п'ять років.
 
ІV. Основні напрями реалізації Програми
Основними напрямами реалізації Програми є:
покращення та координація роботи з питань соціального захисту ветеранів війни,
сприяння створенню умов для ефективної роботи ветеранських організацій, надання їм фінансової підтримки для забезпечення здійснення їх статутних завдань;
широке залучення громадських організацій, товариств, релігійних конфесій до організації роботи з питань соціального захисту ветеранів.
 
V. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено
у додатку до Програми.
 
VI. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми надасть змогу:
забезпечити ефективну роботу ветеранських організацій, поступово збільшивши обсяги фінансування на здійснення їх статутних завдань із 35 тис.грн. у 2014 році до 55 тис.грн. у 2018 році;
забезпечити диспансерне обстеження інвалідів війни, учасників бойових дій та учасників війни;
забезпечити перевезення ветеранів до закладів охорони здоров’я та інших установ соціальної сфери.
 
VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань.
Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головні розпорядники коштів.